پس از پیگیری های همه جانبه و انجام شرایط و خواسته های سازمان غذا دارو، این شرکت موفق به اخذ پروانه بهداشتی ساخت گردید. در حال حاضر این آق آلتین شیمی تنها تولید کننده مشتقات ید میباشد که توانسته است برای محصول یدات پتاسیم خود تاییدیه اداره بهداشت و سازمان غذا دارو را دریافت نماید.

یدات پتاسیم برای ید دار کردن نمک طعام مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به اینکه این محصول تحت نظارت دو ارگان مهم یعنی اداره استاندارد و سازمان غذا دارو مشغول به فعالیت است، یدات پتاسیم این شرکت نسبت به نمونه های وارداتی از درجه سلامت وبهداشت بالاتری قرار داشته و این اطمینان را در مصرف کننده ایجاد میکند که یک محصول با کیفیت تضمینی در اختیار مشتریان قرار میدهد.