شرکت آق آلتین شیمی موفق به کسب عنوان" تعاونی برتر استان گلستان" در سال 1393 گردید.

لوح سپاس

تعاونگر نمونه جناب آقای محمد شیری

تشکلهای تعاونی علاوه بر توزیع یکنواخت تر ثروت می توانند فراهم کننده فرصتهای شغلی پایدار بوده و از لحاظ سازوکار ، ضوابط ویژه و منحصر به فرد بودن خود می توانند ضمن مبادرت به فعالیتهای اقتصادی ، ضامن برابری و عدالت اجتماعی باشند.

و تعاونی های برتر که پیش قراولان توسعه و هم افزایی در کشور می باشند برجسته ترین تجلی مشارکت مردمی همراه با ایجاد اشتغال توام با عدالت اجتماعی می باشند.در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است ، شایسته ترین سپاسها و قدردانی را به جهت کسب رتبه برتر در بخش صنعتی تقدیم حضور پر مهرتان می نماید.

با امید به اینکه توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و مشارکت مردمی ترغیب فعالیت های جمعی و در راستای تجمیع سرمایه های اندک به ویژه در میان اقشار تحصیلکرده ی جویای کار و ایجاد اشتغال پایدار به عنوان یکی از رئوس اصلی برنامه ها لحاظ گردد. از حضرت رب العزّه حاضعانه برای آن گرانمایه جهت مسوولیتهای سترگ و ایفای نقشهای شگرف توفیق همراه و همگام با کامیابی و بهروزی مسالت دارد.

امراله عباسی

مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

لوح سپاس

تندیس