شرکت آق آلتین شیمی بعنوان واحد نمونه صنعتی در سال 1395 معرفی گردید.


در تقویم عمومی کشور، 21 مرداد به عنوان روز " حمایت از صنایع کوچک" نامگذاری شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان، فرشاد مقیمی در آیین بزرگداشت روز صنایع کوچک درجمع شماری از صنعت گران استان گلستان در شهرک صنعتی آق قلا، گفت: این واحدها در حوزه صنایع کوچک با توانمندی صادرات تولیدات خود نیاز مبرم به سرمایه گذاری برای بازاریابی خارجی دارند.
در این مراسم شرکت آق آلتین شیمی بعنوان واحد نمونه معرفی و لوح تقدیر توسط جناب آقای مقیمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی به مدیر عامل شرکت آق آلتین شیمی جناب آقای مهندس شیری تقدیم گردید.

شرکت آق آلتین شیمی واحد نمونه صنعتی