در مراسم آئین گرامیداشت استاندارد و تقدیر از برگزیدگان و سرآمدان استاندارد در گلستان،با حضور معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، دکتر میرمناف هاشمی، استاندار گلستان، نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های اجرایی استان، مدیران عامل و مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و اصحاب رسانه برگزار شد از برترین های گلستان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.که در این بین  شرکت آق آلتین شیمی نیز  بعنوان یکی از شرکتهای شایسته تقدیر از طرف اداره استاندارد استان گلستان، انتخاب گردید که مورد تقدیر واقع شد و مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس شیری لوح یادبود و تقدیرنامه را از دست مقامات استانی دریافت کردند.

تقدیرنامه

تقدیرنامه