یُد (Iodine) با فرمول شيميايي I2 که در ساختار ارتورومبیک متبلور میگردد. جامدی است تیره (بنفش تیره) رنگ با حلاليت بسیار کم در آب (0.34 g/L in 25 ℃) البته با افزایش دما میزان حلالیت افزایش پیدا میکند. یـد در محلولهای یـدیـد حلالیت خوبی دارد و به فرم یون پلی یـدیـد در می آید. همچنین یـد در محلولهای کلرید، برومید و دیگر نمکها نیز حل میشود. یـد در بسیاری از حلالهای آلی حل میشود و تقریبا در هر کدام رنگهای متفاوتی بخود میگیرد. تفاوت در رنگها ناشی از انتقال بار در کمپلکسهای ایجاد شده است.

ساختار اتورومبیک یُد
ساختار ید
ساختار ید

موارد مصرف: در داروسازی در تهیه محلول ضدعفونی کننده پوویدون آیداین (بتادین)، گلیسرین یده برای دام، تولید مشتقات مختلف ید، مصارف کاتالیزوری در  تولید استیک اسید.

ویژگی محصول یُد 

Results Test
Max 250 ppm Chloride ,Bromide
%Max 0.1  Non-volatile substances
Min 99.5%  Assay

وزن خالص: 25 کیلوگرم

ایمنی:
دور از مواد قابل احتراق و فلزاتی نظیر آلومینیوم نگهداری شود.
شیوه نگهداری و انبارش:
در محیطی خنک و بدور از نور مستقیم آفتاب و گرمای شدید و در ظروف کاملا پلمب شده نگهداری گردد.