یدید سدیم (Sodium Iodide) با فرمول شيميايي NaI که در ساختار مکعبی متبلور میگردد. پودري است سفيد رنگ با حلاليت بالا در آب كه در مجاورت اكسيژن هوا و نور مي تواند به رنگ زرد تغيير يابد.تغيير رنگ آن بدليل اكسيد شدن يون هاي يديد به يد مولكولي است؛ به همین دلیل باید این ماده در جای خشک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود. 

  ساختار مکعبی یدید سدیم

یدید سدیم
 

یدید سدیم کاربردهای زیادی در صنایع داروسازی برای درمان گواتر دارد.

وزن خالص: 25 کیلوگرم


ایمنی:

دور از مواد قابل احتراق نگهداری شود.

شیوه نگهداری و انبارش:

در محیطی خنک و بدور از نور مستقیم آفتاب و گرمای شدید و در ظروف کاملا پلمب شده و بدور از مواد اکسنده یا اسیدی نگهداری گردد.