یدید نقره (Silver Iodide):

یدید نقره ترکیبی است معدنی با فرمول شيميايي AgI. جامدی است به رنگ زرد کمرنگ با حلاليت بسیار ناچیز در آب و حساس به نور كه ساختار کریستالی آن بسته به شرایط تشکیل آن متفاوت است.

انحلال AgI در هیدرویدیک اسید و سپس رقیق کردن آن با آب، باعث تشکیل فرم β (هگزاگونال) و انحلال AgI در محلول غلیظ نیترات نقره و سپس رقیق کردن آن با آب، باعث تشکیل فرم α (مکعبی) می شود.

یدید نقره

ساختار یدید نقره

 ساختار یدید نقره

 

شماره CAS

7783-96-2

 یدید نقره

جرم مولکولی (g/mol)

149.894

نقطه ذوب (0C)

558

نقطه جوش (0C)

1506

دانسیته (g/cm3)

5.68

حلالیت در آب (g/100 g H2O)

0.000003

نامهای دیگر

-

کاربردهای یدید نقره:

ضدعفونی کننده ها، عکاسی های برپایه نقره، بارورسازی ابرها.

ساختار بلوری یدید نقره بسیار شبیه به یخ است و به همین دلیل از آن بعنوان جایگزینی موثر بجای یخ برای عامل هسته سازی در ابر استفاده می شود.

مقاله:

کاربرد یدید نقره در بارورسازی ابرها