جدول تهيه شناساگر ها مهم طبق دستور USP

ردیف نام فارسی شناساگر نام لاتین شناساگر طرز تهیه توضیحات
1 آمارانت Amaranth  20 میلیگرم را در 10 میلی لیتر آب حل کنید.  
2 فنل فتالئين Penol Phthalein يك گرم را در 100 ميلي ليتر اتانل حل كنيد  
3 ائوسين Y Eosin Y  50 ميليگرم را در 10 ميلي ليتر آب حل كنيد  
4 چسب نشاسته Starch يك گرم نشاسته را بهمراه 10 ميليگرم يديد جيوه را در كمي آب حل كنيد تا حالت چسب مانند بخود بگيرد. سپس 200 ميلي ليتر آب جوش به آن افزوده و به مدت يك دقيقه بجوشانيد. از بخش شفاف محلول استفاده كنيد. اين محلول بايد تازه تهيه گردد
5 بروموکرزول آبی یا سبز Bromocresol Blue 50 میلیگرم از آنرا در در 100 میلی لیتر الکل حل کرده و در صورت نیاز فیلتر کنید.  
    Methyl Red 100 میلیگرم متیل رد را در 100 میلی لیتر الکل حل کرده و در صورت نیاز فیلتر کنید  
7 متیل اورانژ Methyl Orange 100 میلیگرم متیل اورانژ را در 100 میلی لیتر آب حل کرده و در صورت نیاز فیلتر کنید  
8 تیمول بلو Thymol Blue 100 میلیگرم تیمول بلو را در 100 میلی لیتر الکل حل کرده و در صورت نیاز فیلتر کنید